Sábadu, 09 Dezembru 2023
banner_top_2

Espesifikasaun

  • Opsaun toka 24 multi-estilu;
  • Verifiak xamada tama/sai;
  • Funciona halo kalculador;
  • Iha radial xamada;
  • Proteja kontra rai lakan no lakon;
  • Bele halo pre-xamada no koresaun erro.Folin: $15.99