Domingu, 21 Abril 2024
banner_top_2
Kontratu Pós-Pagu

Tarifariu pós-pagu fixo ba kliente rezidensial

Tarifariu pós-pagu fixo ida ne’e ba kliente rezidensial.


Tarifariu:

Tipu Destinu Oráriu normal Oráriu super ekonómiku
Xamada Fixed TT GRATIS GRATIS
Mobile TT $ 0.18 GRATIS
Other Mobile Network $ 0.20 $ 0.10
Mensalidade $10
Taxa ligasaun $20
Taxa instalasaun $20
Kausaun ba xamada internasional $180

Nota:
» Tarifasaun konta husi segundu be tuir primeiru minutu. Primeiru minutu indivizível.
» Oráriu Normal hahu husi tuku 08:00 to´o 21:59.
» Oráriu Super Ekonómiku hahu husi tuku 22:00 to´o 07:59.Atualisasaun ikus nian Kinta, 24 Novembru 2022 15:32
 
ban_right_precos