Tersa, 28 Novembru 2023
banner_top_2
Kontratu Pos-Pagu

Tarifariu pós-pagu fixo ba kliente emprezarial

Tarifariu pós-pagu fixo ida ne’e ba kliente emprezarial.


Tarifariu:

Tipu Destinu Oráriu normal Oráriu super ekonómiku
Xamada Fiksu TT GRATIS GRATIS
Móvel TT $ 0.18 GRATIS
Rede Móvel seluk $ 0.20 $ 0.10
Mensalidade $10
Taxa ligasaun $20
Taxa instalasaun $20
Kausaun ba xamada internasional $180

Nota:
» Tarifasaun konta husi segundu be tuir primeiru minutu. Primeiru minutu indivizível.
» Oráriu Normal hahu husi tuku 08:00 to´o 21:59.
» Oráriu Super Ekonómiku hahu husi tuku 22:00 to´o 07:59.Atualisasaun ikus nian Kinta, 24 Novembru 2022 11:36
 
ban_right_precos